Fiskodling


Under tre års tid har man odlat abborre som ett pilotprojekt på Aspöja. Samtidigt med detta har man även odlat musslor på prov.

Nu har Stora Stångklabben AB gått in med kapital för att dessa viktiga projekt ska kunna leva vidare och utvecklas till något mycket större. Därför har vi etablerat ett samarbete med gös- och sikodlare i Finland för att kunna ta del av resultat och forskningsrapporter från deras projekt. Detta i syfte att utöka abborrodlingen på Aspöja till att omfatta även gös och sik.

Fiskodling kräver resurser och känsla för miljön. All odling på Aspöja kommer att ske i helt slutna system utan påverkan på miljön. Vår musselodling är till för att förse fiskodlingarna med foder men också till för att hjälpa Östersjön till ett välförtjänt bättre liv.

Musslor suger i sig och filtrerar ungefär åtta deciliter vatten i timmen. De äter alger, som livnär sig på kväve och fosfor. När musslorna skördas tas näringsämnen bort från havet och övergödningen minskar. Musslorna blir sedan fiskfoder medan restprodukterna används som gödning vid uppdrivning av gurkor och tomater.

Vår fiskuppfödning bygger på att göra allt från början till slut. Vi börjar med att föda upp yngel som vi sedan odlar vidare till färdig ädelfisk att säljas som närproducerad god mat av butiker och restauranger i området. Vi räknar med en produktion på ca 50 ton ädelfisk efter en inkörsperiod på fem år och den dubbla avkastningen efter tio år.

Detta kommer att kräva mer foder än vår musselodling klarar av varför vi kommer att använda oss av skarpsill vilket är en fisk som tär på miljön. Skarpsillen skeppas idag till Danmark för att förvandlas till foder för att sedan skeppas samma väg tillbaka till Sverige. Den onödiga resan och den negativa miljöpåverkan kommer vi inte att ha.

Vi ser även att vår fiskodling på sikt kommer att ge ett antal välkomna arbetstillfällen i vår skärgård.


TRANSPORT | FISKODLING | EVENEMANG | BOENDE | MAT | KONSTHANTVERK FÖRETAGSEVENT | BÅTTAXI