Historia - Aspöja


Aspöja är den vackra ö i norra Sankt Anna skärgård som tillsammans med hundratals andra öar i varierande storlek bildar en alldeles unik arkipelag.

Huvudön Aspöja, (de andra bebodda öarna är Birkö, Lonjö och Lindholm) har varit bebodd sedan 1500-talet. Under 1930-talet hade Aspöja en fast befolkning på cirka 130 personer men idag är endast ett 25-tal åretruntboende. Dagens aspöjabor brukar den jord som tidigare generationer odlade upp och många stengärdsgårdar vittnar om hårt slit för brödfödan. Idag betar får och nötkreatur på ön vilket hjälper till att hålla markerna öppna. Området har stor blomprakt med många utrotningshotade arter.

På Aspöja finns en traditionsrik bygdegård som fram till 1966 var skola. Idag kan man hyra den för olika aktiviteter, som till exempel övernattning vid kanotturer. Förbindelserna med fastlandet är idag goda genom den kompletteringstrafik som kommunen tillhandahåller.TRANSPORT | FISKODLING | EVENEMANG | BOENDE | MAT | KONSTHANTVERK FÖRETAGSEVENT | BÅTTAXI